Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
181
Tuần này:
298
Tháng này:
2497
Tất cả:
178656

Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dướng kiến thức về đoàn năm 2019

Ngày 21/05/2019 15:56:32

Ngày 12/5/2019, BCH Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dưỡng kiến thức về đoàn cho các em Đội viên, thanh niên ưu tú của Liên đội trường THCS

Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dưỡng kiến thức về đoàn năm 2019
Ngày 12/5/2019, BCH Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dưỡng kiến thức về đoàn cho các em Đội viên, thanh niên ưu tú của Liên đội trường THCS
Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn.Tổ chức Đoàn muốn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn cách mạng thì cần phải coi công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. BCH Đoàn xã Đông Hoàng đã xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn để bồi dưỡng nguồn cho tổ chức đoàn; Trong 1 ngày ,BCH Đoàn xã đã phối hợp với Liên đội trường trung học cơ sở Đông Hoàngmở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho các em đội viên, thanh niên ưu tú, tiêu biểu của khối 9. Qua lớp học này, Đoàn xãđã trang bị cho các em các nội dung, kiến thức cơ bản về lịch sử truyền thống của Đoàn, các tính chất, chức năng của Đoàn, trách nhiệm và quyền hạn của người đoàn viên, các bài hát truyền thống của Đoàn .v.v.. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đoàn, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai.

Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dướng kiến thức về đoàn năm 2019

Đăng lúc: 21/05/2019 15:56:32 (GMT+7)

Ngày 12/5/2019, BCH Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dưỡng kiến thức về đoàn cho các em Đội viên, thanh niên ưu tú của Liên đội trường THCS

Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dưỡng kiến thức về đoàn năm 2019
Ngày 12/5/2019, BCH Đoàn xã Đông Hoàng mở lớp bồi dưỡng kiến thức về đoàn cho các em Đội viên, thanh niên ưu tú của Liên đội trường THCS
Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn.Tổ chức Đoàn muốn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn cách mạng thì cần phải coi công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. BCH Đoàn xã Đông Hoàng đã xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn để bồi dưỡng nguồn cho tổ chức đoàn; Trong 1 ngày ,BCH Đoàn xã đã phối hợp với Liên đội trường trung học cơ sở Đông Hoàngmở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho các em đội viên, thanh niên ưu tú, tiêu biểu của khối 9. Qua lớp học này, Đoàn xãđã trang bị cho các em các nội dung, kiến thức cơ bản về lịch sử truyền thống của Đoàn, các tính chất, chức năng của Đoàn, trách nhiệm và quyền hạn của người đoàn viên, các bài hát truyền thống của Đoàn .v.v.. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đoàn, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai.

Tình hình kinh tế - xã hội