Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
65
Hôm qua:
85
Tuần này:
689
Tháng này:
2922
Tất cả:
79070

xã Đông Hoàng tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày 10/09/2017 22:01:44

không khí buổi bầu cử diễn ra rất sôi nổi, cử tri hăng hái cầm trên tay lá phiếu sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài giúp nhân dân xây dựng làng xóm văn minh giàu đẹp.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn

Ngày 10/9/2017, đồng loạt các thôn sẽ tổ chức bầu cử chức danh trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2020. Theo báo cáo của địa phương, tính đến thời điểm này tất cả công việc phục vụ cho công tác bầu cử đã hoàn tất.

* Chuẩn bị chu đáo

Tính đến nay, các thôn trên địa bàn xã đã hoàn tất công tác hiệp thương giới thiệu và niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, thành lập các tổ bầu cử cũng như tuyên truyền cho người dân các điểm bầu cử để đến bỏ phiếu vào ngày 10/9.

Thời điểm này, công tác tuyên truyền được địa phương đẩy mạnh để giúp cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Xã Đông Hoàng có 11 thôn đã hiệp thương giới thiệu được 12 người ứng cử trưởng thôn, trong đó 11 người là đảng viên; Toàn xã có 1253 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử.

Xã đã thành lập 11 tổ bầu cử với 55 thành viên để phục vụ cho 1253 cử tri đại diện hộ gia đình sẽ tham gia bỏ phiếu đợt này.

Ban chỉ đạo xã thống nhất, các tổ bầu cử không được kết thúc bầu cử trước 11h 30 khi chưa đủ 100% cử tri trong danh sách niêm yết.

Trường hợp 100% cử tri trong danh sách được niêm yết đã đi bỏ phiếu thì tổ bầu cử có thể kết thúc bỏ phiếu sớm hơn.

* Người dân đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trong những ngày này, trên các phương tiện truyền thanh của xã đều có chương trình phát thanh tuyên truyền về bầu cử. Đây là sự chỉ đạo thống nhất của UBND xã về công tác bầu cử trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2019.

Công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bỏ phiếu.

Bầu cử trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân được tổ chức định kỳ 2 năm rưỡi một lần, nhằm góp phần phát huy tính dân chủ ở cơ sở, thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền.

Mong rằng những cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã sẽ tham gia bầu cử đầy đủ và sáng suốt, lựa chọn, bầu ra người thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương.

Thực hiện: Nguyễn Thị Liên- CC Văn hóa xã hội xã Đông Hoàng

xã Đông Hoàng tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đăng lúc: 10/09/2017 22:01:44 (GMT+7)

không khí buổi bầu cử diễn ra rất sôi nổi, cử tri hăng hái cầm trên tay lá phiếu sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài giúp nhân dân xây dựng làng xóm văn minh giàu đẹp.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn

Ngày 10/9/2017, đồng loạt các thôn sẽ tổ chức bầu cử chức danh trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2020. Theo báo cáo của địa phương, tính đến thời điểm này tất cả công việc phục vụ cho công tác bầu cử đã hoàn tất.

* Chuẩn bị chu đáo

Tính đến nay, các thôn trên địa bàn xã đã hoàn tất công tác hiệp thương giới thiệu và niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, thành lập các tổ bầu cử cũng như tuyên truyền cho người dân các điểm bầu cử để đến bỏ phiếu vào ngày 10/9.

Thời điểm này, công tác tuyên truyền được địa phương đẩy mạnh để giúp cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Xã Đông Hoàng có 11 thôn đã hiệp thương giới thiệu được 12 người ứng cử trưởng thôn, trong đó 11 người là đảng viên; Toàn xã có 1253 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử.

Xã đã thành lập 11 tổ bầu cử với 55 thành viên để phục vụ cho 1253 cử tri đại diện hộ gia đình sẽ tham gia bỏ phiếu đợt này.

Ban chỉ đạo xã thống nhất, các tổ bầu cử không được kết thúc bầu cử trước 11h 30 khi chưa đủ 100% cử tri trong danh sách niêm yết.

Trường hợp 100% cử tri trong danh sách được niêm yết đã đi bỏ phiếu thì tổ bầu cử có thể kết thúc bỏ phiếu sớm hơn.

* Người dân đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trong những ngày này, trên các phương tiện truyền thanh của xã đều có chương trình phát thanh tuyên truyền về bầu cử. Đây là sự chỉ đạo thống nhất của UBND xã về công tác bầu cử trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2019.

Công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bỏ phiếu.

Bầu cử trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân được tổ chức định kỳ 2 năm rưỡi một lần, nhằm góp phần phát huy tính dân chủ ở cơ sở, thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền.

Mong rằng những cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã sẽ tham gia bầu cử đầy đủ và sáng suốt, lựa chọn, bầu ra người thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương.

Thực hiện: Nguyễn Thị Liên- CC Văn hóa xã hội xã Đông Hoàng

Tình hình kinh tế - xã hội