Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hoàng  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương 9 (khóa XI), Nghị quyết số 12 NQ/TW (khóa XVII) của Ban thuờng vụ tỉnh ủy.

Đăng lúc: 14:59:46 26/05/2015 (GMT+7)
100%
Print

Mới đây, Đảng ủy xã Đông Văn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Nghị quyết số 12 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ.

 Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thọ Võ, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI và đi sâu phân tích Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong đó nhấn mạnh những thành tựu thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khoá 8 trong xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam. Với mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; triển khai, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21-7-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” và kế hoạch số 115-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy”.

Thông qua hội nghị này nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa cũng như những nội dung quan trọng các nghị quyết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động của địa phương, đơn vị; xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng./.

 
Minh Ánh

  

Tin khác

  Công khai kết quả giải quyết TTHC

  Truy cập
  Hôm nay:
  1
  Hôm qua:
  0
  Tuần này:
  1
  Tháng này:
  0
  Tất cả:
  291052

  ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

  Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
  02373.742.289