Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
113
Hôm qua:
103
Tuần này:
352
Tháng này:
1685
Tất cả:
284971

Các tổ đại biểu HĐND xã tiếp xúc với nhân dân trước kỳ họp thứ sáu HĐND xã Đông Hoàng khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 04/07/2022 16:03:14

Thực hiện kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6- HĐND xã Đông Hoàng.Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 03/7/2022 các tổ đại biểu HĐND xã đã tiến hành tiếp xúc với cử tri của các thôn trên địa bàn xã.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đã thông báo với cử tri trong xã về dự kiến thời gian kỳ họp thứ 6, HĐND xã khoá XX;nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến , kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX và nghe các cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân.Trong 6 tháng đầu năm với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Đảng ủy – HĐND – UBND cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân vượt qua khó khăn, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm tại các hội nghị cử tri trong xã đã kiến nghị với các đại biểu HĐND xã tập trung vào các nội dung như: Vấn đề cấp giấy chứng nhân sử dụng đất cho người dân, Một số trang trại chăn nuôi gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, vấn đề giải phóng mặt bằng làm đường giao thông trong xây dựng NTM kiểu mẫu, một số cống, mương tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã xuống cấp, …

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu và giải trình các các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền. Ngay sau khi lãnh đạo xã tiếp thu giải trình, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã đã phát biểu tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời sẽ tổng hợp chuyển đến Kỳ họp thứ sáu - Hội đồng nhân dân xã và các cấp, các ngành của xã xem xét giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện : Đài Truyền thanh Đông Hoàng

Các tổ đại biểu HĐND xã tiếp xúc với nhân dân trước kỳ họp thứ sáu HĐND xã Đông Hoàng khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 04/07/2022 16:03:14 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6- HĐND xã Đông Hoàng.Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 03/7/2022 các tổ đại biểu HĐND xã đã tiến hành tiếp xúc với cử tri của các thôn trên địa bàn xã.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đã thông báo với cử tri trong xã về dự kiến thời gian kỳ họp thứ 6, HĐND xã khoá XX;nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến , kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX và nghe các cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân.Trong 6 tháng đầu năm với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Đảng ủy – HĐND – UBND cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân vượt qua khó khăn, bước đầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm tại các hội nghị cử tri trong xã đã kiến nghị với các đại biểu HĐND xã tập trung vào các nội dung như: Vấn đề cấp giấy chứng nhân sử dụng đất cho người dân, Một số trang trại chăn nuôi gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, vấn đề giải phóng mặt bằng làm đường giao thông trong xây dựng NTM kiểu mẫu, một số cống, mương tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã xuống cấp, …

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu và giải trình các các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền. Ngay sau khi lãnh đạo xã tiếp thu giải trình, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã đã phát biểu tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời sẽ tổng hợp chuyển đến Kỳ họp thứ sáu - Hội đồng nhân dân xã và các cấp, các ngành của xã xem xét giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện : Đài Truyền thanh Đông Hoàng

Giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội