Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
117
Tuần này:
605
Tháng này:
3525
Tất cả:
196473

Hội đồng nhân dân xã Đông Hoàng tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 25/07/2019 15:47:23

Sáng ngày 24/7 vừa qua, tại Nhà văn hóa đa năng xã Đông Hoàng, HĐND xã đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Hoài- UV BCH Đảng bộ huyện , Phó chủ tịch HĐND huyện về dự và chỉ đạo kỳ họp.

Sáng ngày 24/7 vừa qua, tại Nhà văn hóa đa năng xã Đông Hoàng, HĐND xã đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Hoài- UV BCH Đảng bộ huyện , Phó chủ tịch HĐND huyện về dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp,Ông Lê Văn Cung- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xãphát biểu khai mạc đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp thứ 8 nhằm đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2019:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của xã tiếp tục ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Cùng với đánh giá tình hình KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo: về quyết toán NSNN năm 2018; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ảnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XIX; thông báo của UB MTTQ xã về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8; báo cáo tình hình KT-XH, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và kế hoach sử dụng đất 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã;Đồng thời nghe 3 tờ trình về phê duyệt quyết toán NSNN năm 2018, về việc điều chỉnh bổ sung hỗ trợ mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019, về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020.

Kỳ họp được nghe bà Phan Thị Ngọc - đại biểu HĐND huyện tổ bầu cử số 1 báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX.

Tại kỳ họp, đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu, tập trung vào các vấn đề chính như: xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường;Văn hóa xã hội…Các ý kiến tham luận khẳng định tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm; đồng thời, nêu, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2019.

Ông Lê Như Tuân - Phó Bí thư Đảng ủy ủy, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải trình, thảo luận và làm rõ thêm kết quả tình hình KT-XH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; những nội dung, giải pháp chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của UBND xã, các bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND xã trong 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp đã nhất trí thông qua 3 nghị quyết quan trọng gồm: tờ trình về phê duyệt quyết toán NSNN năm 2018, về việc điều chỉnh bổ sung hỗ trợ mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019, về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020..

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Cung- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp lần này; tóm lược một số kết quả đạt được của xã trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu mà các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là: các ngành cần xác định những ngành, lĩnh vực kết quả đạt thấp để tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, từ đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã; thực hiện tốt các chính sách xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường./

Hội đồng nhân dân xã Đông Hoàng tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 25/07/2019 15:47:23 (GMT+7)

Sáng ngày 24/7 vừa qua, tại Nhà văn hóa đa năng xã Đông Hoàng, HĐND xã đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Hoài- UV BCH Đảng bộ huyện , Phó chủ tịch HĐND huyện về dự và chỉ đạo kỳ họp.

Sáng ngày 24/7 vừa qua, tại Nhà văn hóa đa năng xã Đông Hoàng, HĐND xã đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Hoài- UV BCH Đảng bộ huyện , Phó chủ tịch HĐND huyện về dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp,Ông Lê Văn Cung- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xãphát biểu khai mạc đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp thứ 8 nhằm đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2019:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của xã tiếp tục ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Cùng với đánh giá tình hình KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo: về quyết toán NSNN năm 2018; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ảnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XIX; thông báo của UB MTTQ xã về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8; báo cáo tình hình KT-XH, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và kế hoach sử dụng đất 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã;Đồng thời nghe 3 tờ trình về phê duyệt quyết toán NSNN năm 2018, về việc điều chỉnh bổ sung hỗ trợ mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019, về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020.

Kỳ họp được nghe bà Phan Thị Ngọc - đại biểu HĐND huyện tổ bầu cử số 1 báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX.

Tại kỳ họp, đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu, tập trung vào các vấn đề chính như: xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường;Văn hóa xã hội…Các ý kiến tham luận khẳng định tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm; đồng thời, nêu, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2019.

Ông Lê Như Tuân - Phó Bí thư Đảng ủy ủy, Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải trình, thảo luận và làm rõ thêm kết quả tình hình KT-XH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; những nội dung, giải pháp chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của UBND xã, các bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND xã trong 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp đã nhất trí thông qua 3 nghị quyết quan trọng gồm: tờ trình về phê duyệt quyết toán NSNN năm 2018, về việc điều chỉnh bổ sung hỗ trợ mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019, về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020..

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Cung- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp lần này; tóm lược một số kết quả đạt được của xã trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu mà các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là: các ngành cần xác định những ngành, lĩnh vực kết quả đạt thấp để tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, từ đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã; thực hiện tốt các chính sách xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường./

Tình hình kinh tế - xã hội