Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
103
Tuần này:
294
Tháng này:
1627
Tất cả:
284913

Hội nghị tổng kết công tác thi đua và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018

Ngày 25/01/2019 00:00:00

Sáng 24/01/2019, Hội Nông dân xã Đông Hoàng phối hợp với UBND xã, tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018, bàn định phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua
và phong trào sản xuấtkinh doanh giỏi năm 2018
CTV: Nguyễn Thị Liên- xã Đông Hoàng
Sáng 24/01/2019, Hội Nông dân xã Đông Hoàng phối hợp với UBND xã, tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018, bàn định phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Đảng bộ chính quyền, MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN. Do đó, đã tạo ra nhiều gương điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua của xã ngày càng phát triển mạnh mẽ góp phần thúc đẩyphát triển KTXH, đến nay, đời sống sinh hoạt của nhân dân, tình hình chính trị luôn ổn định, QPAN, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vũng, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới với các chủ đề: Toàn dân chung sức xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu do UBND xã phối hợp với MTTQ phát động,thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phong trào sản xuất kinh doanh giỏido UBND phối hợp với Hội nông dân phát động, Hội phụ nữ với phong trào: Giỏi việc nước, đảm việc nhà vàtích cực tham gia vệ sinh môi trường, Hội CCB với phong trào phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, Đoàn thanh niên với phong tràongày chủ nhật xanh, Hội NCT với phong trào Thể dục dưỡng sinh…
Tổng kết năm 2018, Hội đồng thi đua khen thưởng xã đã khen thưởng cho 12 tập thể và 21 hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đuatrên các lĩnh vực khác nhau.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018

Đăng lúc: 25/01/2019 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 24/01/2019, Hội Nông dân xã Đông Hoàng phối hợp với UBND xã, tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018, bàn định phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua
và phong trào sản xuấtkinh doanh giỏi năm 2018
CTV: Nguyễn Thị Liên- xã Đông Hoàng
Sáng 24/01/2019, Hội Nông dân xã Đông Hoàng phối hợp với UBND xã, tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018, bàn định phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Đảng bộ chính quyền, MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN. Do đó, đã tạo ra nhiều gương điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua của xã ngày càng phát triển mạnh mẽ góp phần thúc đẩyphát triển KTXH, đến nay, đời sống sinh hoạt của nhân dân, tình hình chính trị luôn ổn định, QPAN, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vũng, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới với các chủ đề: Toàn dân chung sức xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu do UBND xã phối hợp với MTTQ phát động,thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phong trào sản xuất kinh doanh giỏido UBND phối hợp với Hội nông dân phát động, Hội phụ nữ với phong trào: Giỏi việc nước, đảm việc nhà vàtích cực tham gia vệ sinh môi trường, Hội CCB với phong trào phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, Đoàn thanh niên với phong tràongày chủ nhật xanh, Hội NCT với phong trào Thể dục dưỡng sinh…
Tổng kết năm 2018, Hội đồng thi đua khen thưởng xã đã khen thưởng cho 12 tập thể và 21 hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đuatrên các lĩnh vực khác nhau.

Giải quyết tthc

Tình hình kinh tế - xã hội