Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hoàng  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

UBND xã Đông Hoàng thực hiện các bước quy trình tổ chức lấy ý kiến cử tri cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 19:20:32 24/05/2024 (GMT+7)
100%
Print

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Đông Sơn về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

 

Ngày 24/5/2024 Ủy ban nhân dân xã Đông Hoàng xây dựng và ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND xã tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.

Mục đích của Kế hoạch đề ra là tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND xã tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và thời gian,tiến độ đề ra.

Nội dung nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch đề ra gồm:

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền:  Tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND xã.

2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri: Tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ) và các quy định hiện hành có liên quan 

- Thời gian lấy ý kiến cử tri: 01/6/2024; 

- UBND tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn (theo Mẫu số 03) gửi HĐND xã UBND huyện: Xong trước ngày 02/6/2024. 

3. Thông qua HĐND xã tán thành chủ trương

- Thời gian tổ chức kỳ họp HĐND: Ngày 05/6/2024.

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện xong trước ngày 07/6/2024.

Đồng thời phân công các thành viên chỉ đạo, phụ trách các thôn trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: Kế hoạch lấy ý kiến cử tri.pdf

Trong ngày 24/5/2024 Ủy ban nhân dân xã Đông Hoàng cũng đã ban hành Công văn hướng dẫn cụ thể về việc lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập 6 Tổ lấy ý kiến cử tri tại 6 thôn.

Xem chi tiết Công văn hướng dẫn tại đây: Công văn hướng dẫn lấy ý kiến cử tri.pdf
Xem Tóm tắt Đề án: Tóm tắt đề án (niêm yêt).docx
QĐ thành lập tổ lấy ý kiến cử tri Học Thượng.pdf
QĐ thành lập tổ lấy ý kiến cử tri Thọ Phật.pdf
QĐ thành lập tổ lấy ý kiến cử tri Hoàng Học.pdf
QĐ thành lập tổ lấy ý kiến cử tri Chùy Lạc Giang.pdf
QĐ thành lập tổ lấy ý kiến cử tri Tâm Binh.pdf
QĐ thành lập tổ lấy ý kiến cử tri Cẩm Tú.pdf

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
291052

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289